Oprema za ormare

Oprema koja se koristi unutar razvodnih ormara za struju obuhvaća širok spektar komponenti i uređaja namijenjenih za kontrolu, zaštitu i distribuciju električne energije. Ova oprema osigurava siguran rad električnih instalacija i omogućuje kontrolu električnih krugova prema potrebama korisnika. Evo pregleda nekih od ključnih komponenti opreme koja se često nalazi unutar razvodnih ormara:

  • Sklopke i prekidači: Ovi uređaji omogućuju kontrolu napajanja električnih krugova. Mogu biti ručni ili automatski te se koriste za otvaranje i zatvaranje krugova u slučaju kvara ili potrebe za isključivanjem struje.
  • Osigurači: Služe za zaštitu električnih krugova od preopterećenja ili kratkih spojeva. Različite vrste osigurača se koriste za različite struje i namjene.
  • Releji: Koriste se za kontrolu električnih krugova ili za upravljanje drugim uređajima na temelju signala ili uvjeta u krugu.
  • Mjerna oprema: To uključuje ampermetre, voltmetre, mjerače energije i druge instrumente za mjerenje i praćenje parametara električne energije kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje sustava.
  • Transformatori: Koriste se za promjenu napona ili struje kako bi se prilagodili potrebama različitih dijelova električnog sustava.
  • Kontrolne ploče i instrumenti: Uključuju različite tipke, indikatore, signalne lampe i kontrolne instrumente koji omogućuju korisnicima nadzor i upravljanje električnim krugovima.
  • Kablovske spojnice i priključci: Ovi dijelovi omogućuju povezivanje raznih kablova unutar ormara kako bi se osigurala sigurna i pouzdana veza.

Oprema koja se koristi u razvodnim ormarijima može se razlikovati ovisno o specifičnoj namjeni i zahtjevima sustava. Bitno je da sva oprema bude u skladu s relevantnim standardima i propisima kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost električnog sustava.