Sabirnice

Sabirnice su ključni dijelovi električnih razvodnih ormara koji služe za distribuciju električne energije unutar električnog sustava. One predstavljaju vodiče ili metalne trake koje omogućuju da električna energija bude preusmjerena ili distribuirana na različite dijelove sustava.

Glavna funkcija sabirnica je prijenos električne energije između različitih komponenata unutar razvodnog ormara, kao što su sklopke, osigurači, prekidači, mjerni uređaji i drugi elementi. Sabirnice su obično izrađene od bakra ili aluminija zbog njihove dobre vodljivosti i otpornosti na koroziju.

Sabirnice se moraju pravilno dimenzionirati i postaviti kako bi osigurale pouzdanu distribuciju električne energije, minimizirale gubitke snage i omogućile jednostavan pristup i održavanje električnih komponenti unutar ormara. Pravilno održavanje sabirnica je važno kako bi se izbjegle neželjene situacije poput pregrijavanja, oksidacije ili gubitka vodljivosti, što može uzrokovati prekide u distribuciji električne energije ili čak kvarove u sustavu.